• Round Bottle Type Counter-flow Cooling Towers

    Okrągłe wieże chłodnicze z przeciwprądem

    Wieża chłodnicza z obiegiem otwartym to wymiennik ciepła, który umożliwia chłodzenie wody poprzez bezpośredni kontakt z powietrzem.

    Przenoszenie ciepła z wody do powietrza odbywa się częściowo poprzez wymianę ciepła jawnego, ale głównie poprzez wymianę ciepła utajonego (odparowanie części wody do powietrza), co umożliwia osiągnięcie temperatur chłodzenia niższych od temperatur otoczenia.